Szanujemy Twoja prywatność

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. W przypadku wyłączenia korzystania z plików cookie niektóre części tej witryny mogą być niedostępne. Więcej szczegółów w Warunkach użytkowania.

Rodzaje Cookies: Techniczne, Marketingowe

Rodzaje Cookies: Techniczne, Marketingowe
Ustawienia

Warunki korzystania z treści strony internetowej Coolinarika-smacznie.pl


Poniżej podane są zasady i warunki korzystania z treści strony internetowej Coolinarika. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z w/w strony. W ten sposób unikniemy w przyszłości ewentualnych nieporozumień oraz konsekwencji, które w związku z nimi mogą nastąpić.

Coolinarika jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Podravka d.d./S.A.
Strona internetowa COOLINARIKA-SMACZNIE.PL (dalej w tekście: Coolinarika) została uruchomiona i jest administrowana przez spółkę Podravka d.d./S.A. (dalej w tekście: Podravka lub my).
Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania ze strony internetowej Coolinarika.

Od momentu pierwszego skorzystania ze strony internetowej Coolinarika będziemy uważać, że zapoznali się Państwo w całości z niniejszymi warunkami, rozumieją je i zgadzają się ich przestrzegać.

Wygląd i treść strony Coolinarika oraz warunki korzystania mogą z pewnych powodów ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z możliwymi zmianami. Będziemy uważać, że Państwa przyszłe korzystanie ze strony Coolinarika oznacza Państwa zgodę na wszelkie ewentualne zmiany.

Ciasteczka (tzw. pliki cookie)

Ciasteczka (tzw. pliki cookie) to miniaturowe pliki, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzamy jakąś stronę internetową. Ciasteczka umożliwiają stronie internetowej „zapamiętywanie“ aktywności lub ustawień użytkownika z poprzednich odwiedzin, aby je automatycznie zastosować podczas następnej wizyty.

Strona internetowa Coolinarika korzysta z ciasteczek (plików cookie) – zbiorów danych służących jako Państwa anonimowy indywidualny identyfikator w taki sposób, że witryna wysyła je do Państwa przeglądarki i przechowuje na Państwa komputerze. Ciasteczka przyczyniają się do działania wszystkich funkcji witryny internetowej i zapewniają lepsze korzystanie z niej.

Ciasteczka można podzielić na sesyjne (session cookies) lub trwałe (persistent cookies). Ciasteczka sesyjne przechowywane są tymczasowo na komputerze i podlegają automatycznemu kasowaniu po zamknięciu przeglądarki internetowej. Służą do zapamiętywania tymczasowych informacji, takich jak np. stan Państwa koszyka w sklepie internetowym.

Ciasteczka trwałe są przechowywane na Państwa komputerze także po zamknięciu przeglądarki internetowej, jednak najczęściej mają okres ważności. Ciasteczka te służą ułatwieniu dostępu zarejestrowanym użytkownikom oraz przechowują informacje takie jak login użytkownika i hasło, co umożliwia funkcja „zapamiętaj mnie” działająca za każdym razem kiedy odwiedzają Państwo tę stronę. Ciasteczka trwałe mogą być przechowywane na komputerze przez wiele dni, miesięcy, a nawet lat.

Ciasteczka można podzielić również na własne i zewnętrzne. Ciasteczka własne pochodzą z witryny internetowej, którą Państwo właśnie odwiedzili, a ciasteczka zewnętrzne pojawiają się za pośrednictwem ogłoszeń lub serwisów zewnętrznych z innych witryn internetowych. Ciasteczka własne są wykorzystywane, oprócz poprawnego funkcjonowania stron internetowych, również do statystycznego monitorowania aktywności na stronie internetowej. Informacje zbierane w ten sposób zawierają również adres IP użytkownika, informacje dot. przeglądarki, języka, systemu operacyjnego oraz inne standardowe informacje statystyczne zbierane i analizowane wyłącznie w formacie anonimowym i masowym.

Podczas wchodzenia na witrynę ciasteczka strony internetowej Coolinarika identyfikują parametry przeglądarki, lecz nie identyfikują parametrów samych użytkowników. Krótko mówiąc, używamy ciasteczek w dobrych intencjach, nie są szkodliwe, są wolne od wirusów oraz umożliwiają lepszą obsługę podczas przeglądania internetu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na używanie ciasteczek, można je łatwo usuwać (lub zablokować) na swoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki, którą się Państwo posługują. Więcej informacji o zarządzaniu ciasteczkami można uzyskać na stronach przeglądarki lub pod adresem www.allaboutcookies.org.

Ponieważ celem ciasteczek jest poprawa i maksymalizacja komfortu korzystania z naszej witryny internetowej i jej procesów w pełnym zakresie ich funkcjonalności, należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie ciasteczek może uniemożliwić działanie funkcji witryny lub spowodować, że witryna będzie inaczej działać i wyglądać w Państwa przeglądarce.

Statystyka strony internetowej

Strona internetowa Coolinarika korzysta z narzędzia Google Analytics w celu statystycznego monitorowania aktywności użytkowników. Aktywność użytkowników jest monitorowana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz ulepszenia strony internetowej i lepszego korzystania ze strony. Google Analytics nie umożliwia identyfikacji użytkownika, ale przetwarza niektóre typy informacji prywatnych, takich jak np. adres IP. Osiąga się to poprzez techniki agregacji danych i anonimizacji, takie jak np. maskowanie adresu IP.

Aby zapewnić Państwu lepsze korzystanie ze strony oraz bardziej efektywne planowanie przyszłych aktywności, używamy narzędzia Google Analytics Advertising Reporting Features, które umożliwia wgląd do informacji na temat płci, wieku i zainteresowań użytkowników. Te informacje są oparte na ciasteczkach zewnętrznych, też są anonimowe i nie mogą służyć do identyfikacji użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat niniejszej usługi i ciasteczek, z których korzysta, jak również na temat możliwości użytkownika dot. regulacji monitorowania własnej aktywności można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

KORZYSTANIE ZE STRONY COOLINARIKA

Korzystanie z materiałów i treści ze strony Coolinarika jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego.

NIE JEST DOZWOLONE:

 1. korzystanie z jakiejkolwiek treści lub jej części w celach komercyjnych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może być udzielona w formie odpowiedniej licencji CC. Za korzystanie w celach komercyjnych uważa się osiągnięcie zysku pieniężnego bezpośrednio (za pośrednictwem sprzedaży, oferowania i/lub reklamowania treści, które zawierają materiały opublikowane na stronie Coolinarika) i pośrednio (poprzez korzystanie z treści w Internecie na platformie, na której publikowane są płatne ogłoszenia itp.)
 2. korzystanie z treści i funkcjonalności strony Coolinarika w sposób, który może wyrządzić szkodę nam, pozostałym użytkownikom, naszym partnerom lub jakiejkolwiek osobie trzeciej
 3. jakiekolwiek zakłócanie lub uniemożliwienie korzystania ze strony Coolinarika innym użytkownikom
 4. nieuprawnione gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych użytkowników strony Coolinarika

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, wyrządzoną takim działaniem jakiemukolwiek użytkownikowi lub osobie trzeciej.

Korzystając z treści strony Coolinarika wyrażają Państwo zgodę na to, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Podravka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie podczas wczytywania treści lub wymiany treści i ich możliwe następstwa, ani odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną innym użytkownikom lub osobom trzecim z powodu publikowania takiej treści.

TREŚĆ STRONY COOLINARIKA I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Na stronie Coolinarika umożliwiamy Państwu korzystanie z różnych treści.

Dołożymy wszelkich starań, by strona Coolinarika i wszelkie jej treści były dla Państwa dostępne o każdej porze zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym użytkownikom i osobom trzecim w związku z korzystaniem z jakichkolwiek treści lub poleganiem na nich.

Na stronach Coolinarika pojawiają się materiały, których treść jest chroniona prawem autorskim (np. teksty, zdjęcia, rysunki) i innymi prawami własności intelektualnej (logotypy, znaki handlowe itp.).

Każdy użytkownik strony internetowej Coolinarika ponosi odpowiedzialność za poszanowanie prawa autorskiego innych osób, jak również innych praw własności intelektualnej odnoszących się do treści dostępnych na stronie internetowej Coolinarika. Mając to na uwadze, prosimy Państwa o szczególne zapoznanie się z treścią niniejszej sekcji w celu pełnego poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.

Ogólne zasady. Z materiałów chronionych jako własność intelektualna mogą Państwo jako użytkownicy korzystać wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Podravka jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej na stronie Coolinarika, chyba że zaznaczono inaczej.

NIE JEST DOZWOLONE:

 1. korzystanie z materiałów publikowanych na stronie internetowej Coolinarika w celach komercyjnych, w tym pobieranie, powielanie, wypożyczanie, dystrybucja, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 2. korzystanie z materiałów publikowanych na stronie internetowej Coolinarika w celach promocyjnych, tj. reklamowanie jakiegokolwiek produktu lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 3. korzystanie z materiałów publikowanych na stronie internetowej Coolinarika w celach sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki
 4. dokonywanie zmiany, tłumaczenia, adaptacji bądź jakiejkolwiek innej modyfikacji takich treści w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Podravki

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ

Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantujemy, że Coolinarika, tj. wszystkie jej materiały, będą przez cały czas dostępne i do dyspozycji oraz że nie będą zawierały błędów i programów komputerowych, które mogłyby wyrządzić szkodę pozostałym użytkownikom lub osobom trzecim (np. wirusy, robaki itp.).

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa wyłączamy odpowiedzialność:

 1. za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną użytkownikom lub osobom trzecim w związku z korzystaniem ze strony internetowej, szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, zniszczenia lub uszkodzenia treści lub funkcji, itp.
 2. za szkodę wyrządzoną użytkownikom i/lub osobom trzecim z powodu tymczasowej niedostępności strony internetowej, tj. poszczególnych treści lub funkcji
 3. za szkodę wyrządzoną użytkownikom lub osobom trzecim z powodu zmian lub usunięcia poszczególnych treści, funkcji, usług, projektów, koncepcji Coolinariki lub Coolinariki w całości

Data ostatniej zmiany: 23.8.2019 r.